Zonterapi och Akupunktur

Hjälper din kropp att läka

Traditionell kinesisk akupunktur

TKM-akupunktur är en mycket gammal och beprövad metod som både används vid sjukdomsbehandling och vid friskvårdande/förbyggande behandling.

Enligt TKM kallas människans livskraft för ”Qi”, vilken vid god hälsa flödar i en jämn ström genom s.k. meridianer i vår kropp. Vid sjukdom har detta flöde av olika anledningar blivit stört. Med akupunktur kan man återställa det fria flödet av qi och därmed uppnå hälsa eller lindra sjukdom. Akupunktur är en metod som idag är godkänd av socialstyrelsen och dess goda verkan styrks genom tusentals studier bl.a via databanken PubMed.

En TKM-akupunktör har en gedigen utbildning i traditionell kinesisk medicin och uppnår mycket goda resultat vid många olika sjukdomstillstånd utan att orsaka skadliga biverkningar.

Vad kan behandlas med akupunktur?

WHO(världshälsoorganistationen) har listat över 100 olika användningsområden för kinesisk akupunktur. Exempel på sjukdomar/problem som kan behandlas är:

*Allergier, hudsjukdomar

*Mag- och tarmbesvär så som förstoppning, diarré, magkatarr och matsmältningsproblem

*Ryggsmärtor, nack- och ledbesvär

*Migrän och huvudvärk

*Astma, bihåleproblem

*Depressioner, sömnproblem

*Stress, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter

*PMS, menstruations- och klimakteriebesvär

*Nikotinavvänjning och sockerberoende

*Infertilitet

*Samt en mängd andra problem/sjukdomar

Inom kinesisk medicin fastställer man varje individs specifika obalans och gör upp en behandlingsplan utifrån denna. Det är därför av underordnad betydelse vilken diagos skolmedicinen har gett. Tio personer med diagnosen ”astma” kan ha tio helt olika typer av obalanser och får därmed helt olika typ av behandling.

Hur går en behandling till?

Vid första besöket ställer vi frågor om dina besvär men också om din övriga hälsa och livssituation i stort. Vi tittar även på din tunga och känner på din puls,vilket ger oss mycket information om ditt hälsotillstånd. Därefter diskuterar vi tillsammans en lämplig behandlingsplan.

Hur många behandlingar är nödvändigt?

Hur många behandlingar som är nödvändigt är mycket individuellt. En del obalanser kan ha funnits i kroppen många år innan de visar sig som en uttalad sjukdom. Kroniska sjukdomar/besvär kräver i regel upprepade behandlingar under en längre tid medan akuta besvär brukar gå snabbare att behandla.

Inom TCM betonar man starkt patientens eget ansvar när det gäller hälsan, vilket tyvärr sällan görs inom skolmedicinen. I vår kultur har vi vant oss vid att gå till doktorn för att få ett piller som tar bort det onda (mediciner som ofta tar bort symtomet men inte behandlar grundobalansen och som dessutom kan ge obehagliga biverkningar).

Då vi noggrant kartlägger din livssituaion och levnadsvanor kan vi hjälpa dig att upptäcka vilka faktorer som en gång bidragit till din nuvarande obalans. En viktig del av behandlingen är att du blir medveten om dessa faktorer så att du själv kan göra de förändringar i ditt liv som är nödvändiga. Dels för att behandlingarna ska ge snabbare resultat, dels för att du inte ska få tillbaka din obalans efter avslutad behandlingsserie. Det kan handla om att utföra självträningsprogram i hemmet, förändra invanda gamla tankemönster, lägga om kosten, jobba på att stärka självkänslan med hjälp av olika övningar etc.

Moxa

Användes till akupunkturbehandlingen. Det är en värmande teknik som framför allt användes i stärkande och smärtstillande syfte. Moxa cirkulerar blod och qi (energi) mycket effektivt och bidrar till snabbare smärtlindring och läkning.

Örtmedicin

Användes som en kompletterande behandling till akupunkturen.

Öronakupunktur 

Öronakupunktur är en enkel form av akupunktur, som är mycket effektiv och användbar och görs vid öronens punkter.

Den har använts i Kina sedan tusentals år tillbaks, och används nu dagligen med goda resultat, både inom svensk och internationell sjukvård.

Framför allt NADA-metoden som används vid all form av beroende:

mat, alkohol, droger , tobak m.m. 

NADA metoden består av en kombination av 5 punkter i örat.

Man kan effektivt behandla andra tillstånd såsom:

* Olika typer av smärta.

* Spänningar.

* Nedstämdhet.

* Trötthet.

* Oro, sömnsvårigheter.

* Allergier, eksem.

* PMS och klimakteriebesvär.

Vi har oerhört många nervtrådar och akupunkturpunkter i örat. Varje akupunkturpunkt motsvarar ett organ eller ett område på kroppen.

Eftersom örat är så känsligt är man väldigt mottaglig för behandling på dessa punkter. Man kan också utläsa tecken och förändringar i örat, som korresponderar till ett organ eller ett område på kroppen. T.ex. ryggraden, och man kan även massera områden i örat.

Man använder en palperstav, för att söka punkterna.

När man är på rätt ställe känns en distinkt ömhet på punkten eller området, som då kan stimuleras på olika sätt. Antingen med akupressur, akupunktur eller öron frön.       

Vid öronfrön, placeras ett frö (som sitter på en liten plåsterlapp) på punkten. Dessa trycker man på själv för att stimulera punkten under 3-4 dagar. Vanligt är att man sätter akupunkturnålar i ena örat och sedan frön i andra örat för att få längre tids stimulering. 

Det här är ett stycke. Klicka en gång för att börja skriva in ditt eget innehåll. Du kan ändra teckensnitt, storlek, radhöjd, färg och mycket annat genom att markera delar och välja alternativ från verktygsfältet.